Con Quay Nado Chiến thần cự kiếm

- Chất liệu: kim loại, nhựa

- Đồ chơi cho bé 5+