Con Quay Nado Ngựa bay sấm sét

- Chất liệu: kim loại, nhựa

- Đồ chơi cho bé 5+