• Mô hình quái vật Godzilla
  • Thành phần : nhựa an toàn
  • Dành cho trẻ em trên 3 tuổi