QUẠT SẠC

  • Màu sắc : xanh nước biển, xanh lá
  • Dung lượng pin : 400mA