• Dành cho trẻ em từ 3 tuổi
  • Túi có 55 chi tiết
  • Nhiều màu sắc